Stronę odwiedziło 9068 strona główna     
 
   historia
   kierunki nauczania
   statut
   WSO
   rekrutacja
   film
   kadra
   pracownie
   internat
   MATURA
   zajęcia praktyczne
   praktyka zawodowa
   egzamin zawodowy
   szkolny zestaw
   podręczników
   osiągnięcia
   zastępstwa
   kontakt
 
   galeria zdjęć
   plan lekcji 2014/2015
   MLKS Rakowice
   zajęcia pozalekcyjne
   warsztaty naukowe
   linki
   historia szkoły
   na zdjęciach
 
NEWSY

 

 

Bez tytułu 1

KOLEJNE SZKOLENIE STRAŻACKIE

 

            Dnia 27 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim odbyło się kolejne szkolenie uczniów I i II klasy pożarniczej. Uczniowie klasy pierwszej ponownie zapoznawali się z wyposażeniem i przeznaczeniem samochodów strażackich: GBART 2,5/27,  GBAPR 2/24/750, GCBA 8/50, SHD 25, GMB 18/8. 

 

            Uczniowie klasy drugiej przeszli szkolenie teoretyczne z zakresu podstawowego strażaków ratowników OSP – zasady łączności i alarmowania w straży pożarnej. Następnie zapoznano uczniów z nowo pozyskanym sprzętem hydraulicznym Holmatro.

            Młodzież uczestniczyła również w zajęciach z kontroli masek oraz napełniania butli do aparatów ochrony układu oddechowego. Następnie ćwiczyli rozwijanie i zwijanie węży strażackich oraz tworzenie linii gaśniczych.

            Zajęcia, jak zawsze przeprowadzone były profesjonalnie i ciekawie przez zawodowych strażaków.

Kolejne szkolenie już w 20 marca...

Adam Dymitrocadodano: 27/2/2015Bez tytułu 1

Informacja o naborze do ZSET w roku szkolnym 2015/2016.

Oferta edukacyjna.

W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy następujące kierunki:

Liceum:

- liceum wojskowe,

- liceum strażacko-ratownicze,

- liceum policyjne,

- liceum językowo biznesowe.

Technikum:

- technikum architektury krajobrazu,

- technikum hotelarskie,

- technikum żywienia i usług gastronomicznych,

- technikum ekonomiczne,

- technikum samochodowe,

- technikum informatyczne,

- technikum mechanizacji rolnictwa.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- mechanik pojazdów samochodowych,

- zbrojarz-betoniarz,

- klasa wielozawodowa.

Zasady rekrutacji:

1.      Wejdź na stronę: www.dolnoslaskie.edu.com.pl  .

2.      Zarejestruj się w zakładce „nabór do szkół’ i wykonaj wszystkie zalecane czynności.

3.      Wydrukuj podanie, które złożysz w sekretariacie szkoły.

4.      Jeśli napotkasz na trudności, przyjdź do nas i w gabinecie informatycznym (gab. 34) uzyskasz pomoc.

Zasady punktacji:

50% - punkty z egzaminu z gimnazjum,

40% - punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum (ocena z języka polskiego, historii, matematyki, języka obcego),

10% - szczególne osiągnięcia (udział w olimpiadach, zawodach sportowych, prace na rzecz szkoły i środowiska.

Harmonogram rekrutacji:

- składanie podań od 02 czerwca do 26 czerwca 2015 r.,

- składanie dokumentów od 26 czerwca do 29 czerwca 2015 r.: kopia świadectwa, kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o sukcesach w olimpiadach i konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  (dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyjęcie do internatu (do pobrania na stronie www.zsetrakowice.pl ),

- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas – do 2 lipca 2015 r.

- składanie oryginałów dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego) przez kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 6 lipca 2015 r.

- ogłoszenie list kandydatów przyjętych – do 7 lipca 2015 r.

- składanie dokumentów w drugim naborze – do 9 lipca 2015 r.

- ogłoszenie list przyjętych w drugim naborze – do 10 lipca 2015 r.

- zakończenie kwalifikacji i naboru – 31 sierpnia 2015 r.dodano: 26/2/2015Bez tytułu 1

Klub Sportowy Orangedodano: 23/2/2015Bez tytułu 1

Ruszył nabór do X edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej lub pobyt na Ukrainie grupy młodzieży polskiej, wraz z opiekunami, realizujących wspólny projekt.

Cele operacyjne programu:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie po uzyskaniu zgody rodziców proszone są o zgłaszanie się do pana Jacka Żojdzika do dnia 25 lutego 2015 r. (gab. 34)dodano: 20/2/2015

dodano: 20/2/2015
 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © ZSET Rakowice Wielkie
panel