Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich    BIP logo bip m

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego  2017/2018

 

1. Rok szkolny trwa od  04 IX 2017  do 31 VIII 2018 

    (pierwszy semestr do 13 stycznia 2018)

 2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od   04 IX 2017   do 22 VI 2018.

 3. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  w szkołach 

    ponadgimnazjalnych,– 27 IV 2018

 4. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: ustali CKE

 - etap pisemny –  dla absolwentów wszystkich typów szkół

 - etap praktyczny – dla absolwentów techników – 

                                       - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Przekazanie do szkoły dyplomów – ustali CKE

 5. Egzamin maturalny:    ustali CKE

 Sesja majowa:

- część ustna –  

                                a) język polski – od 9-22 maja 2018

                                b) języki obce – od 7-25 maja 2018

 

- część pisemna – od 04 maja do 23 maja 2018

  Sesja w terminie dodatkowym

     

          - część ustna – od 04 do 09 czerwca 2018  

 

          - część pisemna – od 04 do 20 czerwca 2018

 

Przekazanie świadectw dojrzałości do szkoły- 03 lipca 2018

 

       Sesja poprawkowa

 

          - część ustna – 21 -22  sierpnia 2018   

          - część pisemna – 21 siepnia 2018  

 

Przekazanie świadectw dojrzałości do szkoły- 11 września 2018

 

 

6. Zimowa przerwa świąteczna od 23 XII 2017  do  31 XII 2017.

 

7. Ferie zimowe od  15  do 28 stycznia  2018.

 

8. Wiosenna przerwa świąteczna od  29 marca   do  03 kwietnia  2018.

 

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  22 VI 2018.

 

10. Posiedzenie Rad Pedagogicznych odbędą się: 31.08.2017; 14.09.2017; 

     11.01.2018; 24.04.2018; 18.06.2017; 29.06.2018.

11. Posiedzenie Rad Nauczycieli przedmiotów zawodowych:

      - 12.09.2017;

     -  24.10.2017: 

      - 20.03.2018;

12. Spotkania z rodzicami -   17 IX 2017,  19 XI 2017,  14 I 2018;

      - klasy maturalne - 25 III 2018

-   pozostałe klasy  - 20 V 2018.

13. Dzień Otwartych Drzwi – 21 IV 2018.

14. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych-  

      02 V 2018; 04 V 2018; 01 VI 2018; 

15. Ferie letnie – 23 VI 2018 – 31 VIII 2018.

©2018 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem