Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich

Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w wysokości 544 355,45 zł dla ZSET w Rakowicach Wielkich.

Zarząd stowarzyszenia „ZSET – NASZA SZKOŁA” z przyjemnością informuje, iż w dniu 20 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu: „Poprawa kluczowych kompetencji w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich” przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Cezarego Przybylskiego oraz Prezesa stowarzyszenia pana Bogusława Kuźlika i skarbnika pana Jacka Żojdzika.
Projekt finansowany jest w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 544 355,45 zł przy całkowitej wartość projektu: 574 698,65 zł.
To bardzo ważny projekt dla Zespołu Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich będący odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej problemy.
Realizacja projektu zakłada m.in.:
1. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie tworzenia warunków do ulepszenia procesów dydaktycznych oraz podnoszenia własnych kompetencji i kwalifikacji, które pozwolą na korzystanie z TIK oraz lepszego przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki.
2. Remont i doposażenie pracowni fizyko-chemicznej.
3. Organizację kółek zainteresowań dla uczniów uzdolnionych oraz zajęć dydaktyczno wyrównawczych dla uczniów z problemami. Zadanie to zakłada również organizację wycieczek naukowych uczniów, np. na uczelnie wyższe.
4. Utworzenie i prowadzenie sieci współpracy, samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli ZSET.
5. Program stypendialny, zaplanowany w okresie IX 2018-VI 2019 jako pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych uczniów. Stypendia będą wypłacane wg uzyskanych średnich ocen zgodnie z regulaminem programu.

©2017 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem