Stronę odwiedziło 15713 strona główna     
 
   szkolna kronika
   filmowa
   historia
   kierunki nauczania
   szkolne prawo
   rekrutacja
   rekrutacja
   obcokrajowców
   informator 2017/2018
   film promocyjny
   kadra
   pracownie
   internat
   MATURA
   zajęcia praktyczne
   praktyka zawodowa
   egzamin zawodowy
   szkolny zestaw
   podręczników
   osiągnięcia
   zastępstwa
   kontakt
 
   galeria zdjęć
   plan lekcji
   MLKS Rakowice
   zajęcia pozalekcyjne
   warsztaty naukowe
   linki
   ogłoszenia
   historia szkoły
   na zdjęciach
 

REKRUTACJA


 

 

Drodzy Gimnazjaliści!
Szanowni Rodzice!

Już niedługo uczniowie klas trzecich gimnazjów staną przed ważną decyzją wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Celem każdej szkoły jest przekazywanie młodym ludziom wiedzy. Nie powinno i nie może to być jedyny cel realizowany w szkole. Młodzieży potrzebne są wzorce zachowań, wrażliwość na drugiego człowieka, na piękno otaczającego nas świata. Niełatwo jest łączyć nauczanie z wychowaniem, ale jest to możliwe. Przekonałem się o tym pracując w Zespole Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich, gdzie pełnię funkcję dyrektora.
Według mnie, bardzo ważne jest, że w naszej placówce oświatowej uczeń może nauczyć, się rzetelnej pracy, dyscypliny, dbania o piękno otoczenia i sprawności organizacyjnej. Wychowujemy naszych uczniów w duchu szacunku dla wartości narodowych i kulturowych. Uczymy umiejętności współżycia opartego na przestrzeganiu norm i zasad społecznych.
Nasza młodzież uczy się odpoczywać i pracować z pełną świadomością dbania o swoje zdrowie. Promując zdrowy tryb życia oferujemy działania edukacyjne i profilaktyczne, sportowe i kulturalne, turystyczne i rekreacyjne. Nadmiar wolnego czasu skutkuje bowiem wandalizmem, popadaniem w różnego typu uzależnienia, dlatego aktywny tryb życia zaszczepiamy już teraz, by eliminować negatywne skutki, które mogłyby pojawiać się w przyszłości. Jako nauczyciele wiemy o tym, dlatego nie szczędzimy wysiłku i czasu, by nasi uczniowie mogli uprawiać sport, grać w zespołach muzycznych, jeździć na wycieczki (kajakowe, rowerowe, górskie), wieczorami korzystać z sali gimnastycznej, kortu tenisowego, siłowni. Nasza praca została doceniona i szkoła w czerwcu 2003r. otrzymała certyfikat szkoły promującej ucznia zdolnego.
Zapraszamy ludzi twórczych, rozumiejących potrzebę nauki. Jeżeli masz ambicję i szukasz dobrej szkoły, to wiedz, że ZSET w Rakowicach Wielkich jest szkołą dla Ciebie.

Z poważaniem,

Jan Czyczerski
Dyrektor ZSET w Rakowicach Wielkich

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO NASZEJ SZKOŁY

PODANIE

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 dla tych, którzy nie mogą zalogować się w systemie KSEON-OPTIVUM

podanie.doc

podanie.pdf

 

Informacja o naborze do ZSET w roku szkolnym 2017/2018.

Oferta edukacyjna.

W nadchodzącym roku szkolnym proponujemy następujące kierunki:

Liceum Ogólnokształcące:

KLASA PSYCHOLOGICZNO - COACHINGOWA

KLASA WOJSKOWA

KLASA STRAŻACKO - RATOWNICZA

KLASA POLICYJNA

 

Technikum:

Technikum logistyczne - technik logistyk (nowy kierunek)

Technikum Hotelarskie – technik hotelarstwa

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Architektury Krajobrazu – technik architektury krajobrazu

Technikum Samochodowe – technik mechanik pojazdów samochodowych

Technikum Mechanizacji Rolnictwa – technik mechanizacji rolnictwa

Technikum Ekonomiczne – technik ekonomista

Technikum Informatyczne - technik informatyk

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- mechanik pojazdów samochodowych     

- zbrojarz – betoniarz

- wielozawodowa

Zasady rekrutacji:

1.      Wejdź na stronę: www.dolnoslaskie.edu.com.pl  .

2.      Zarejestruj się w zakładce „nabór do szkół’ i wykonaj wszystkie zalecane czynności.

3.      Wydrukuj podanie, które złożysz w sekretariacie szkoły.

4.      Jeśli napotkasz na trudności, przyjdź do nas i w gabinecie informatycznym (gab. 33) uzyskasz pomoc.

Zasady punktacji:

50% - punkty z egzaminu z gimnazjum,

40% - punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum (ocena z języka polskiego, historii, matematyki, języka obcego),

10% - szczególne osiągnięcia (udział w olimpiadach, zawodach sportowych, prace na rzecz szkoły i środowiska.

Harmonogram rekrutacji:

- składanie podań od 06 czerwca do 23 czerwca 2017 r.,

- składanie dokumentów od 26 czerwca do 29 czerwca 2017 r.: kopia świadectwa, kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia o sukcesach w olimpiadach i konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  (dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej), podanie o przyjęcie do internatu (do pobrania na stronie www.zsetrakowice.pl ),

- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do klas – 4 lipca 2017 r.

- składanie oryginałów dokumentów (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego) przez kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 7 lipca 2017 r.

- ogłoszenie list kandydatów przyjętych – do 8 lipca 2017 r.

- zakończenie kwalifikacji i naboru – 31 sierpnia 2017 r.

 

NASZE MOCNE STRONY

 • młodzież
 • nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • internat z całodobową opieką pedagogiczną i pełnym wyżywieniem
 • praktyki w warsztatach szkolnych (stacja diagnostyczna)
 • zagraniczne praktyki sezonowe we Francji
 • zajęcia pozalekcyjne, m.in.:
  - sport (lekka atletyka, tenis ziemny, gry zespołowe)
  - orkiestra dęta
  - zespoły muzyczne
 • możliwość odbycia kursu na prawo jazdy kategorii B, T
 • bogata baza sportowa (boiska, siłownia, sala gimnastyczna, kort tenisowy)
 • jasne mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych (wychowawczo - dydaktycznych)

 

 

 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © ZSET Rakowice Wielkie
panel