Ogłoszenia

Informujmy, że począwszy od stycznia 2020, oprócz wpłat gotówkowych realizowanych na dotychczasowych zasadach w kasie szkoły, będzie możliwość dokonania opłaty za internat (pobyt i wyżywienie) oraz za obiady (dla uczniów niebędących mieszkańcami internatu) - przelewem na konto szkoły, nr:

PL 03 1020 2124 0000 8602 0188 2463

kod SWIFT: BPKOPLPW (tylko dla wpłat realizowanych z zagranicy)

W tytule płatności należy podać „Opłata za ……………….. [1], oraz:

  1. Mieszkańcy internatu:  „Nazwisko i imię ucznia, klasa ………:  ZA POBYT: .......……. zł, ZA WYŻYWIENIE: .....……..zł”
  2. Uczniowie niebędący mieszkańcami internatu: „Nazwisko i imię ucznia, klasa ………:  ZA WYŻYWIENIE: ..........……..zł”

Wpłaty powinny być wykonane w wyznaczonym terminie płatności: nie wcześniej i nie później. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek ZSET.

Brak potwierdzenia wpływu środków pieniężnych na rachunek ZSET w ostatnim dniu wyznaczonego terminu płatności, albo wpłata niewłaściwej kwoty, będą uznawane jako brak wpłaty. Przekroczenie terminu płatności za pobyt w internacie spowoduje konieczność dopłaty do opcji C, określonej w deklaracji pobytu w Internacie.

Zobowiązania i inne płatności realizowane po wyznaczonym terminie będą możliwe tylko gotówką w kasie szkoły, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

Wysokość opłat za każdy miesiąc należy ustalić indywidualnie. Konieczne dane można znaleźć w zakładce: Dla Ucznia/Internat/Opłaty.

[1] należy wpisać nazwę miesiąca/rok, którego dotyczy płatność

©2020 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich. All Rights Reserved.
Współtworzony z AlleMarkt

Wyszukaj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem