Klasa Ic i Id LO, zadania do zrealizowania – język polski

Klasa Ic i ID LO Uczniowie zapoznają się z treścią „Makbeta”  W. Szekspira. Jeżeli ktoś nie ma egzemplarza lektury, ogląda film. Wszyscy samodzielnie opracowują następujące tematy : T1. Symbol w kulturze średniowiecznej Europy. Należy : Przeczytać tekst na str. 298 – 300 oraz 340 Wypisać i wyjaśnić znaczenie symboli wymienionych w tekstach Zadanie dodatkowe na […]

Klasa Ia LO , Zadania do realizacji – język polski

Klasa Ia LO Uczniowie mają za zadanie zapoznać się z treścią „Makbeta” Szekspira. Jeżeli ktoś nie ma egzemplarza lektury, ogląda film. Wszyscy samodzielnie opracowują następujące tematy : T1. Symbol w kulturze średniowiecznej Europy. Należy  : Przeczytać tekst na str. 214 – 216 Wypisać i wyjaśnić znaczenie symboli wymienionych w tekście Wykonać polecenie 11 i 12, […]

Usługi gastronomiczne, zasady żywienia, organizacja produkcji gastronomicznej – 4 -TŻiUG

Usługi gastronomiczne, zasady żywienia, organizacja produkcji gastronomicznej – 4-Technikum Żywienia i Usług gastronomicznych – Maria Cybulska TŻiUG -Przygotowanie usługi żywieniowej, polegającej na przygotowaniu i wydaniu obiadu w stołówce oraz 5 godzinny pobyt w świetlicy szkolnej z dodatkowymi usługami .