BHP- zagadnienia do nauczenia

Proszę nie przesyłać opracowań tematów z zakresu udzielania pierwszej pomocy na skrzynkę ( tym, którzy już przesłali dziękuję, będą dodatkowe punkty). Po powrocie do szkoły w każej klasie przeprowadzę sprawdzian z wiedzy w zakresie: 1. krwotoki- rodzaje, rozpoznawanie, udzielanie pierwszej pomocy przy krwotokach(np. krwotok z nosa), 2. złamania- rodzaje, udzielanie pierwszej pomocy, 3. rany- rodzaje, […]

Uczniowie klas 1a i 1 b BS, skierowani na kursy zawodowe w Jeleniej Górze

Uwaga! Na stronie głównej zamieściłem informacje dotyczące zasad i terminów realizacji kursów Aktualizacja terminów realizacji zajęć turnusów: Turnus 1S1– Sprzedawca I stopień po gimnazjum – termin 20.04.2020r. – 15.05.2020r. z wyłączeniem 01.05.2020r. Turnus 1F1– Fryzjer I stopień po gimnazjum – termin 18.05.2020r. – 10.06.2020r. Turnus 1K2– Kucharz I stopień po sp – termin 18.05.2020r. – 10.06.2020r. Kursy dokształcania […]

WOS dla klasy 3aLO

Dzień dobry Podaję państwu temat lekcji na ten tydzień (30 marca-03 kwietnia). Proszę o przeczytanie tematu z książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę Temat lekcji; Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej Geneza i rozwój Cele i zadania Najważniejsze organy […]

WOS dla klasy 2aLO

Dzień dobry Podaję państwu temat lekcji na ten tydzień (30 marca-03 kwietnia). Proszę o przeczytanie tematu z książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę Temat lekcji; Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- Wschodniej Geneza i rozwój Cele i zadania Najważniejsze organy Temat lekcji; Europejskie organizacje regionalne (2 jednostki lekcyjne) – Beneluks -Rada Państw […]

Historia dla klas 1aT, 1bT, 1cT

Dzień dobry Podaję państwu temat lekcji na ten tydzień (30 marca-03 kwietnia). Proszę o przeczytanie tematu z książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę Temat lekcji; Kryzys i odbudowa monarchii wczesnopiastowskich (realizacja 2 jednostki lekcyjne) 1.Upadek pierwszej monarchii piastowskiej. 2.Odnowienie monarchii 3. Panowanie Bolesława Krzywoustego 4. Testament Bolesława Krzywoustego Zad1 Jakie […]

Historia dla klasy I SB po podstawówce

Dzień dobry Podaję państwu temat lekcji na ten tydzień (30 marca-03kwietnia). Proszę o przeczytanie tematu z książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę Temat lekcji; Kultura europejska epoki renesansu i baroku Wytyczne; 1. Myśl humanistyczna 2. Renesans czyli odrodzenie w sztuce 3. Rozwój sztuki renesansowej 4. Różnorodność kultury baroku

Historia dla klas 1dT, 1eT

Dzień dobry Podaję państwu temat lekcji na ten tydzień (30 marca-03 kwietnia). Proszę o przeczytanie tematu z książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę Temat lekcji; Kultura i nauka w drugiej połowie XX w ( temat realizowany przez 2 jednostki lekcyjne) Wytyczne; 1.Rewolucja naukowo- techniczna w II połowie XX w. 2. […]

HIS dla klas 2bT ,2dT

Dzień dobry Podaję państwu temat lekcji na ten tydzień (30 marca-03 kwietnia). Proszę o przeczytanie tematu z książki i zrobienie notatki, zadań w zeszycie i wysłanie na pocztę Temat lekcji; I wojna światowa Wytyczne; 1. Sprawa polska podczas I wojny światowej 2. Polacy wobec wojny 3. Odzyskanie niepodległości 4. Sprawa polska na konferencji pokojowej – […]