CZYTELNIA

Epoki literackie po kolei

Wszyscy  kojarzymy epoki literackie, lecz czy potrafimy wymienić je w prawidłowej kolejności oraz krótko scharakteryzować? Od dziś w każdy  wtorek będę  Wam to przybliżać, a w  każdy czwartek,  zapraszam do cyklu spotkań ,, czwartek z lekturą”, gdzie przedstawię jedną z lektur tej epoki.

Antyk (Starożytność)

Czas trwania – IX w.p.n.e – około IV-VI w.n.e. Główni przedstawiciele epoki: Ajschylos, Sofokles, Platon, Safona, Homer, Wergiliusz, Anakreont, Arystofanes, Arystoteles, Eurypides, Ezop, Horacy, Owidiusz, Terencjusz, Tyrtajos.

Najwybitniejsi twórcy oraz dzieła:

  • Arystoteles „Poetyka”,
  • „Biblia”,
  • Homer „Iliada” i „Odyseja”,
  • Platon „Obrona Sokratesa”,
  • Sofokles „Antygona” i „Król Edyp”,
  • Wergiliusz „Eneida”

Cechy epoki:

  • W centrum zainteresowania było życie ziemskie, natura i człowiek.
  • Rozwój teatru i dramatu greckiego – V w.p.n.e. W teatrze zasada trzech jedności – tj. miejsca, czasu i akcji. Widzowie mają przeżyć katharsis (duchowe oczyszczenie). Na VI-VII w.p.n.e. datuje się rozwój liryki greckiej.
  • Filozofia: idealistyczna Platona i znacznie bardziej racjonalna Arystotelesa. Poza tym filozofia Epikura (Epikureizm), Hedonizm i Stoicyzm.