Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych – Technikum Samochodowe III aT

WITAM. Wydłuża się zawieszenie zajęć w szkole i dlatego w dalszym ciągu materiał lekcyjny musi być przekazywany przez Internet. Proszę lekcje wykonać w zeszytach przedmiotowych. Zostaną sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły. Można też przesłać na mój adres patrz zakładka- KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI. Po powrocie do szkoły przeprowadzę sprawdzian.

technikum samochodowe TPS OiNPS