INFORMATYKA kl 1 1 ALO, 1CLO, 1 BLO, 1 DLO, 1 AT, 1 BT, 1 CT, 1DT, 1 ET, 1 FT

Słoneczka🌞 Dziękuję tym, którzy już przysłali prezentację, są one bogate w wiedzę i kreatywne.👍 Tym osobą, których prace dotarły, odpowiadam e-mailowo. Z niecierpliwością czekam na kolejne. Pamiętajcie, zawsze możecie skorzystać z bezpłatnych programów: LibreOffice Impress. OpenOffice Impress. WPS Presentation. Prezentacje Google. Canva. https://www.ican.pl/b/zaprezentuj-sie-lepiej-7-alternatyw-dla-powerpointa/P17PuZc8m

MATEMATYKA 2 BS

Kochani😄 W dalszym ciągu TRYGONOMETRIA a dokładnie jej zastosowanie. Podręcznik str. 94 oraz 2 poniższe filmy, które pozwolą wam dowiedzieć się gdzie i jak można wykorzystać trygonometrię. Proszę Was o uważne zapoznanie się z informacjami oraz przeanalizowanie przykładów. Następnie proszę o zrobienie w zeszycie notatek. Kolejnym etapem pracy to wysłanie zdjęć notatek i wysłanie do […]

GEOGRAFIA 3AT, 3BT, 3DT

TEMATY zadania: *KLASYFIKACJA USŁUG- sekcje usługowe według PKD 2007 *ETAPY ROZWOJU USŁUG- krótki opis:kraje przedindustrialne, industrialne i postindustrialne *FORMY TRANSPORTU- notatka: rodzaje, zalety i wady *INTERNET- największe porty morskie na świecie (przeładunki w mln. ton) – największe porty lotnicze na świecie (pasażerowie w mln. osób) *”Maturalne karty pracy”- proszę wykonać zadania związane z podanymi tematami

Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych – Technikum Samochodowe III aT

WITAM. Wydłuża się zawieszenie zajęć w szkole i dlatego w dalszym ciągu materiał lekcyjny musi być przekazywany przez Internet. Proszę lekcje wykonać w zeszytach przedmiotowych. Zostaną sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły. Można też przesłać na mój adres  patrz zakładka- KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI. Po powrocie do szkoły przeprowadzę sprawdzian. technikum samochodowe TPS OiNPS

Klasa Ia, Ic, Id LO – j. polski G. NAJMRODZKA

Dziękuję wszystkim, którzy podjęli pracę mimo trudnej sytuacji. Jestem pełna uznania dla Waszej odpowiedzialności i pracowitości. Jednocześnie pragnę uświadomić tym, którzy nie wywiązali się z dotychczasowych zadań, że są one potwierdzeniem obecności na zdalnych zajęciach, podstawą do uzyskania ocen cząstkowych i w efekcie oceny końcoworocznej. Tyle w kwestii przypomnienia. W tygodniu przedświątecznym realizujecie temat :”Boska […]

GEOGRAFIA 2LO

TEMATY – zadania: * PROCESY GLEBOTWÓRCZE – opis etapów tworzenia gleby *CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE – oddziaływanie czynników *POZIOMY GENETYCZNE GLEBY – rysunek z krótkim opisem *KOMPLEKSY ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GLEB – pojęcia:żyzność, urodzajność gleby, plony „Maturalne karty pracy”- proszę wykonać zadania związane z podanymi tematami PROFIL HIPSOMETRYCZNY- ZADANIE Z PRZEDŁUŻONYM TERMINEM WYKONANIA. Pozdrawiam MJ

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Szkoła Branżowa I BS Elektromechanik

WITAM. Wydłuża się zawieszenie zajęć w szkole i dlatego w dalszym ciągu materiał lekcyjny musi być przekazywany przez Internet. Proszę lekcje wykonać w zeszytach przedmiotowych. Zostaną sprawdzone i ocenione po powrocie do szkoły. Można też przesłać na mój adres  patrz zakładka- KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI. . Po powrocie do szkoły przeprowadzę sprawdzian. Szkoła Branżowa elektromechanik

Kl. a branżowa język polski Teresa Rydzewska

Klasa Ia branżowa. 07.04.2020 r. Dzisiaj kontynuujemy realizację podstawy programowej. Temat. Relacja człowieka i oswojonego zwierzęcia – Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki’ Proszę przeczytać rozdział 2 na str.156-157., a następnie wykonajcie polecenia1-5 na str.158. Notatki należy wykonać pisemnie w zeszytach. PRACUJCIE ! Życzę zdrowia i optymizmu!