Kl. I a branżowa

 

Klasa Ia branżowa.

08.04.2020 r.

Dzisiaj kontynuujemy realizację podstawy programowej pozostajemy przy tym samym temacie z wczorajszego dnia.

Temat. Relacja człowieka i oswojonego zwierzęcia – Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki’

Proszę przeczytać rozdział 2 na str.156-157., a następnie wykonajcie polecenia 6 , 7na str.158.

Notatki należy wykonać pisemnie w zeszytach.

Pozdrawiam. Następna lekcja w środę 15.04.2020 r.