Kl. IV d T język polski Teresa Rydzewska

Kl.IV dT

08.04.2020 r.

Dzisiaj dalszy ciąg analizy i interpretacji „Tanga”

Temat. Tango jako parabola polityczna.

 

Proszę przeczytać rozdział 55 str .290-292i wykonajcie pisemnie w zeszytach  polecenia do tekstu 1-5 na str.292.

Następna lekcja 15.04.2020r.

Pozdrawiam