maturzyści- język angielski

Kochani, jesteśmy już po klasyfikacji i zaczynamy ostatni tydzień nauki. Poproszę o powtórzenie wiadomości z podręcznika z sekcji gramatycznej: 1. Zdania warunkowe 2. Strona bierna 3. Mowa zależna 4. Czasy przeszłe 5. Czasowniki modalne Czytamy część teoretyczną, sporządzamy notatkę- nie zaszkodzi oraz  analizujemy zadania.  Najlepiej byłoby odszukać notatki z lekcji, które mamy już omówione.W środę […]

3BT- język angielski

Witam 3BT:) Dziękuję za przesyłanie prac. W tym tygodniu: 1. Zdanie warunkowe typu 0- notatka z podręcznika i zadania 2. Zdanie warunkowe typu 1-notatka z podręcznika i zadania 3. zdanie warunkowe typu 2-notatka z podręcznika i zadania Znajdziecie wszystko na fioletowych stronach z gramatyką. W tym tygodniu praca samodzielna, w przyszłym was sprawdzam zadaniami. Pozdrawiam […]

2ALO 2BT język angielski

Witam, dziękuję za zadnia i przedstawiam kolejna porcję. 3F Pisanie eseju: sport w życiu człowieka- proszę przeanalizować temat w podręczniku. i Na mój adres wysłać esej na temat zawarty w zadaniu 6. Poproszę również o sporządzenie notatki z zadania 5- mamy tam frazy przydatne do napisania tego typu tekstu. Niektórzy myślą, że uprawianie sportu może […]

1DT oraz 1A/B LO grupa rozszerzona

Witam kochani. Widzę, że Passive poszedł jak po grudzie i wymaga jeszcze delikatnego doczesania… Poproszę o zdania: 1. Sue collects stamps. 2. They build houses. 3. People speak English all around the world. 4. Jenny writes articles. 5. They sell the best bread in town here. 6. He keeps sheep. 7. Mr Wilson teches history. […]

1DLO język angielski

Witajcie:) dziękuję za zadania:) 4 tematy na ten tydzień: 1. Present Perfect: wprowadzenie- poproszę o przeanalizowanie swojej notatki raz jeszcze. 2. Present Perfect z przysłówkami częstotliwości: mamy do ogarnięcia for, since, just, already, so far, yet, never , ever, always- co one oznaczają jakie mają miejsce w zdaniu. 3. Jak skutecznie przekazywać informacje: speaking skills. […]