EWP – klasa IIIa T(TS)

Temat do pracy z książką – UKŁADY ZAPŁONOWE – ciąg dalszy – (książka – 2 str. 98) 1. Sygnały określające kąt wyprzedzenia zapłonu mikroprocesorowego. 2. Statyczny rozdział wysokiego napięcia. Sporządź notatkę w zeszycie do każdego punktu. Zapoznaj się z pytaniami i zadaniami na str. 109 – 110 Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 31 Proszę […]

EWP – klasa IIIa T(TS)

Temat do pracy z książką – UKŁADY ZAPŁONOWE – ciąg dalszy – (książka – 2 str. 95) 1. Elektroniczny mikroprocesorowy układ zapłonowy (statyczny). 2. Czujniki mikroprocesorowego układu zapłonowego. Sporządź notatkę w zeszycie do każdego punktu. Zapoznaj się z pytaniami i zadaniami na str. 109 Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie 3 i 6 Proszę zrobić […]

EWP – klasa IIIa T(TS)

Temat do pracy z książką – UKŁADY ZAPŁONOWE – ciąg dalszy – (książka -2   str. 79) 1. Elektroniczny tranzystorowy układ zapłonowy 2. Czujniki tranzystorowego układu zapłonowego 3. Wyprzedzenie zapłonu w tranzystorowym układzie zapłonowym Sporządź notatkę w zeszycie do każdego punktu. Zapoznaj się z pytaniami i zadaniami na str. 109 Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie […]

Rysunek techniczny dla kasy 1a i 1b BS

Witam Panów po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i wypoczęci, zatem – do dzieła. Dziś zajmiemy się kolejnym tematem: uproszczenie w rysunku maszynowym. Zapoznajcie się z częścią pierwszą załączonego materiału: Zasady rysowania gwintów i połączeń gwintowych. Do zeszytu przerysujcie rysunek 36 oraz udzielcie krótkiej (ale nie za bardzo!) odpowiedzi na pytanie kontrolne 1-3. […]

1cLO, 1dLO, 1fT historia

Dzień dobry Temat: Bliski i Daleki Wschód po II wojnie światowej. 1. W którym roku ONZ podjęło decyzję o podziale Palestyny i co było przyczyną? Na jakie strefy podzielono Palestynę? 2. Proszę rozpisać konflikt arabsko- izraelski wzorując się na schematach( mapach myśli) wykorzystywanych podczas lekcji. 3. Co nazywamy Wielkim Skokiem? 4. Kto stworzył maoizm i […]

JĘZYK NIEMIECKI: KLASA 3 a T

Witam! Chłopcy, kontynuujemy zdalne nauczanie gdyż nie mamy jak na razie możliwości powrotu do szkoły. To wszystko jest wielką niewiadomą!        W związku z tym przesyłam Wam dawkę materiału na ten tydzień. 1. Temat: Umwelt schonen – Umwelt zerstören. ( Chronić środowisko-niszczyć środowisko) 2. Przeanalizujcie zadanie A7/ s. 48 (w 2b), następnie przyporządkujcie […]