Święta majowe

Na początku maja obchodzimy trzy ważne święta. Czym zasłużyły się pierwsze majowe dni, by stać się świętami?

1 maja – Święto Pracy

Święto Pracy w Sosnowcu – fot. Arch. TZ

1 maja obchodzimy Święto Pracy. Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 dnia maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

Święto Pracy wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago w USA. Co się wtedy stało? Podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy zginął policjant.

W Polsce Święto Pracy ma status święta państwowego i jest dniem wolnym od pracy. W przeszłości było to jedno z najważniejszych świąt PRL-u. 1 maja był dniem barwnych pochodów, w których brały udział całe rodziny.

W Kościele katolickim 1 maja jest świętem Józefa Rzemieślnika (Robotnika). Do kalendarza liturgicznego wprowadził je papież Pius XII w 1955 roku jako alternatywę dla laickiego Święta Pracy.

Dzień Flagi – fot. Fotolia

2 maja – Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma stosunkowo krótką tradycję, bowiem sięga 2004 roku. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

2 maja nie jest dniem wolnym od pracy. Jak wyglądają obchody Dnia Flagi? W całym kraju organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Święto Flagi, oprócz Polaków, obchodzą również m.in. Meksykanie, Argentyńczycy, Litwini, Ukraińcy, Chińczycy i Amerykanie.

Obchody 3 Maja w Sosnowcu – fot. Arch. TZ

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie, konstytucję. Wyprzedziła tym samym trzecią na świecie konstytucję francuską. Polska ustawa zasadnicza została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który zwołany został w październiku 1788 roku.

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznano za święto 5 maja 1791 roku i jest obchodzone od 1919 roku z powojenną przerwą do 1990 roku. W czasach PRL było to zakazane święto, a władze pilnowały, by zaraz po 1 maja zdejmować wszystkie flagi.

3 maja jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia organizowane są różne pokazy wojskowe i uroczystości patriotyczne. Od 2007 roku 3 maja jest również świętem narodowym Litwy.