Rysunek techniczny dla 1a BS, 1b BS, 1c T i 2d T

Witam Panów . Dziś kontynuujemy temat: uproszczenie w rysunku maszynowym. Zapoznajcie się z załączonym materiałem: rysowanie połączeń spawanych. Do zeszytu przerysujcie (w skali 1:1) załączony rysunek  12 oraz, na podstawie informacji zawartej w dołączonym materiale, „rozszyfrujcie” oznaczenie spoin spawanych zamieszczonych na nim. Rysunek powinien się zmieścić na jednej (pustej) stronie A5. Na wykonanie zadania macie […]

PKM dla klas 1a i 1 b BS

Temat: Lutowanie. Charakterystyka i klasyfikacja metod. Witam ponownie. Dziś zajmiemy się lutowaniem  Zapoznajcie się z załączonym materiałem. W zeszytach zapiszcie temat oraz krótką (nie więcej niż jedna strona A4) notatkę. zawierającą: Charakterystykę ogólną lutowania. Klasyfikację metod metod i zastosowanie różnych metod lutowania. Notatkę oczywiście należy wyraźnie podpisać i przesłać skan lub (DOBRE) zdjęcie na mój […]

Klasy o Profilu Policyjnym i Strażacko-Ratowniczym IaLO,IdLO, IILO

Witam Kolejnym materiałem,  z którym będziecie musieli się zapoznać i którego znajomość będzie od Was wymagana jest temat Musztry i Ceremoniału w  Policji i Państwowej Straży Pożarnej ( w zależności od profilu klasy). Każdy z Was ma dostęp do internetu i jest w stanie wyszukać sobie materiały dydaktyczne. Podpowiadam,  że  musztrę w Policji reguluje Zarządzenie […]

Klasy o Profilu Policyjnym i Strażacko-Ratowniczym IaLO, IdLO, IILO

Dzień dobry W załączeniu przesyłam testy sprawdzające przyswojoną wiedzę z tematów: Profil Policyjny – Budowa i zasada działania pistoletów: P 99 Walter,   REX zero 1CP Profil Strażacko- Ratownicza – Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany Test Budowa i zasada działania P99 REX Test Klasa Straż Pożarna (1) Test Klasa Straż Pożarna (1) Kryteria oceny:10 […]