EWP – klasa IIIa BS(ZS)

Temat do pracy z – UKŁADY BEZPIECZEŃSTWA CD- str 340 Kompletny układ biernego bezpieczeństwa w samochodzie. (Materiały) Książka – 2 Materiały Sporządź notatkę w zeszycie. Odpowiedz na pytanie – Jakie zadanie pełni przekaźnik pompy paliwa w układzie bezpieczeństwa? W czasie pracy proszę korzystać również z innych źródeł. Proszę zrobić zdjęcie (np. telefonem) NOTATKI  i przesłać […]

PEE – klasa Ia BS (ZE)

Temat do pracy z książką – OSCYLOSKOP – BUDOWA. – str 216 1. Budowa oscyloskopu. 2. Rodzaje oscyloskopu (podział). Sporządź notatkę w zeszycie do każdego punktu. W czasie pracy proszę korzystać również z innych źródeł. Zapoznaj się z pytaniami i zadaniami na str. 222. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie – Czym jest oscyloskop i […]

Kl.I b LO język polski Teresa Rydzewska

30.04.2020 r. 1. Temat lekcji. Geneza „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Ten temat lekcji jest kolejnym dowodem , że Jan Kochanowski był wzorowym obywatelem i dobrym politykiem. Odprawa posłów greckich została na pisana na zamówienie Jana Zamoyskiego , który chciał, aby z okazji jego ślubu z Krystyną Radziwiłłówną w czasie wesela wystawiono sztukę teatralną, aby […]

Kl. IV d T język polski Teresa Rydzewska

IV d T 07.05.2020 r. Dzisiaj powtórka z modernizmu, spróbujcie przeanalizować te pytania. MODERNIZM- test                         Objaśnij znaczenie i genezę trzech nazw epoki: (1+1+1) a) Młoda Polska, b) modernizm, c) neoromantyzm. Określ ramy czasowe epoki modernizmu (2) Przeczytaj poniższy fragment, a następnie: (1+1+2+1) a) scharakteryzuj kreację podmiotu lirycznego, b) nazwij postawę wyrażoną w utworze, […]

Kl. I a Branżowa język polski Teresa Rydzewska

  Klasa I a Branżowa 07.05.2020 r. Temat lekcji. Konsumpcyjny tryb życia – Ewa Baniecka „Rok wieloryba” (fragmenty) Trzeba przeczytać tekst na str.161-162 , a następnie odpowiedzcie na pytania 1-4 na str. 163. Te notatki wykonujecie w zeszytach. Natomiast odeślecie odpowiedź na następujące pytanie , które jest zadaniem domowym: Jakie rodzaje promocji są najbardziej popularne  […]

Kl. II bT język polski Teresa Rydzewska

  II b T 07.05.2020 r. Temat lekcji. Pejzaż wewnętrzny w lirykach lozańskich- Adam Mickiewicz „Nad wodą wielką i czystą…” Proszę przeczytać rozdział 24 na str.136-139 1.Wyjaśnij genezę liryków lozańskich. 2.Następnie proszę przeczytać wiersz pt. „Nad wodą wielką i czysta…” i wykonajcie do tego wiersza polecenia 1, 2,3, 6 na str.138. Pomocne w wykonaniu poleceń […]