OMA dla 3DT architektura krajobrazu

11.05.2020. Lekcja 1-2: Materiały do konserwacji elementów małej architektury

Dziś temat dot. dobrania odpowiednich materiałów do konserwacji elementów małej arch. W mailu zestawienie elementów wraz z listą materiałów. Spróbujcie ją wydrukować lub przepisać do zeszytu. Na jej podstawie będziecie opisywać na następnych lekcjach kolejność prac konserwacyjnych