CZYTELNIA

CZWARTEK Z LEKTURĄ   Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Streszczenie krótkie Do rodzinnego domu przyjeżdża ze szkół w Wilnie na wakacje młody Tadeusz. Okazuje się, że Soplicowo, majątek jego opiekuna Sędziego Soplicy, jest pełne gości, którzy zjechali tu, aby uczestniczyć w procesie o stary zamek, niegdyś własność bogatego magnata Stolnika Horeszki. Proces toczy się między ostatnim […]

Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO 14.05.2020 r. 1.Temat lekcji. Poezja wobec straty – Jan Kochanowski „Tren IX”. Dzisiaj z materiałem idziemy do przodu. Przyszła kolej na treny. Aby można było poznać wybrane treny proszę abyście przeczytali  wiadomości zamieszczone w rozdziale 20 na str.100-102. Zróbcie notatkę wg planu: Geneza „Trenów”. Kontekst kulturowy. Forma gatunkowa. Kontekst literacki. Kontekst filozoficzny. […]

Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

III b T 14.05.2020 r. Temat lekcji. Dwudziestolecie międzywojenne – kryzys i schyłek nowoczesności. Dzisiejsza lekcja jest łatwa, ale musicie trochę poczytać i zrobić notatki. Przeczytajcie rozdział 40 i opracujcie ten tekst według następującego planu.   1) Nazwa i czas trwania epoki, 2) Twórcy epoki – poeci, prozaicy c) Kryzys idei braterstwa, d) Kryzys idei […]

Kl. I a Branżowa język polski Teresa Rydzewska

Klasa I a Branżowa 14.05.2020 r. Temat lekcji. Nieodmienne części mowy i ich znaczenie- przysłówki. Aby zrealizować tę lekcję proszę przeczytać rozdział 4 na str. 200. Przeczytajcie najpierw wiadomości Na str. 200  -„ Na początek”, „Ważna wiadomość” Następnie proszę wykonać ćwiczenia 1 na str. 200 oraz 2 i 3 na str. 201. Te zadnia proszę […]

Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

II b T 14.05.2020 r. Temat lekcji. Jednostka w dziejach – Cyprian Kamil Norwid  „Bema pamięci żałobny rapsod”.    Jak już zauważyliście Norwid poświęcał swoje wiersze wielkim ludziom, których podziwiał. Dzisiaj poznacie wiersz, który został napisany po śmierci Józefa Bema. W pierwszej kolejności przeczytajcie rozdział 39 na str.209 -213 Wypiszcie najważniejsze informacje na temat życia  zasług […]

INDYWIDUALNE NAUCZANIE – Matematyka 1 B BS

Witaj Marleno, dziś kończymy dział funkcje. Podczas dzisiejszych lekcji proszę skup się na usystematyzowaniu i utrwaleniu informacji. Poćwicz: prawidłowe określanie dziedziny jaki jest zbiór wartości funkcji określanie miejsc zerowych Wartości funkcji (dodatnia, ujemna) oraz max i min monotoniczność funkcji (rosnąca, malejąca, stała) Skup się na prawidłowym odczytywaniu, określeniu, oznaczeniu i opisaniu. Poniżej podaję link do […]

MATEMATYKA zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego – 14.05.2020

Kontynuujemy zajęcie przygotowujące do matur z MATEMATYKI. Na dzisiejsze zajęcia proponuję dla Was kolejne zajęcia tematyczne. IV część – powtórki z zakresu FUNKCJI zadania maturalne, rozwiązania. 4. FUNKCJE – 61 ZADAŃ MATURALNYCH V część  – powtórki z zakresu CIĄGÓW zadania maturalne, rozwiązania. 5. CIĄGI – 36 ZADAŃ MATURALNYCH\ Powodzenia w utrwalaniu materiału. Serdecznie pozdrawiam Dorota Białek.

BHP indywidualne nauczanie

Witam. Poniżej przesyłam daty i tematy lekcji do przepisania do zeszytu i nauczenia się. Data: 01.04.2020             Lekcja 5 Temat: Czynniki środowiska pracy. W środowisku pracy występują trzy rodzaje czynników : czynniki niebezpieczne- ich wystąpienie może spowodować uraz (złamanie, skręcenie, stłuczenie, poparzenie, porażenie prądem, wstrząśnienie mózgu, rany, krwotoki itp.) czyli natychmiastowe […]