BHP indywidualne nauczanie

Witam. Poniżej przesyłam daty i tematy lekcji do przepisania do zeszytu i nauczenia się.

Data: 01.04.2020             Lekcja 5

Temat: Czynniki środowiska pracy.

W środowisku pracy występują trzy rodzaje czynników :

  1. czynniki niebezpieczne- ich wystąpienie może spowodować uraz (złamanie, skręcenie, stłuczenie, poparzenie, porażenie prądem, wstrząśnienie mózgu, rany, krwotoki itp.) czyli natychmiastowe pogorszenie stanu zdrowia. Tymi czynnikami magą być poruszające się przedmioty, śliskie nawierzchnie i różnice pozimów (upadki), ostre krawędzie przedmiotów, substancje chemiczne, prąd elektryczny, pożary, gorące przedmioty i substancje itp.
  2. czynniki szkodliwe- ich wystąpienie nie powoduje urazów lecz ich długotrwałe działanie może spowodować różne choroby i pogorszenie stanu zdrowia po pewnym czasie,
  3. czynniki uciążliwe- nie powodują pogorszenia stanu zdrowia, mogą powodować osłabienie koncentracji, rozdrażnienie , szybsze zmęczenie.

Data: 08.04.2020   Lekcja 6

Temat: Pożary- rodzaje, przeciwdziałanie.

Pożarem nazywamy niekontrolowane palenie się w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Rodzaje pożarów (typy):

typ A- palące się materiałów stałych (drewno, węgiel, makulatura, materiały włukiennicze   itp)

typ B- palące   się ciecze palne

typ C- palące się gazy

typ D- palące się metale lekkie (sód, magnez, aluminium itp.)

typ F- palące się tłuszcze spożywcze.

Do gaszenia pożarów używamy gaśnic- proszkowych, śniegowych lub pianowych.

Postępowanie w razie pożaru:

Jeżeli jesteśmy pewni, że sami ugasimy pożar dostępnym sprzętem- gasimy. O pożarze informujemy przełożonych.

Jeżeli nie mamy pewności, że ugasimy pożar to:

  1. Powiadamiamy o pożarze wszystkie osoby w strefie zagrożenia (krzyk- pali się)
  2. Dzwonimy na straż pożarną podając gdzie się pali, co się pali i  czy są zagrożeni ludzie.
  3. Opuszczamy teren zagrożony