Kl. I a Branżowa język polski Teresa Rydzewska

Klasa I a Branżowa

14.05.2020 r.

Temat lekcji. Nieodmienne części mowy i ich znaczenie- przysłówki.

Aby zrealizować tę lekcję proszę przeczytać rozdział 4 na str. 200. Przeczytajcie najpierw wiadomości

Na str. 200  -„ Na początek”, „Ważna wiadomość”

Następnie proszę wykonać ćwiczenia 1 na str. 200 oraz 2 i 3 na str. 201.

Te zadnia proszę odesłać , abym mogła je ocenić.