Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO

14.05.2020 r.

1.Temat lekcji. Poezja wobec straty – Jan Kochanowski „Tren IX”.

Dzisiaj z materiałem idziemy do przodu. Przyszła kolej na treny. Aby można było poznać wybrane treny proszę abyście przeczytali  wiadomości zamieszczone w rozdziale 20 na str.100-102.

Zróbcie notatkę wg planu:

  • Geneza „Trenów”.
  • Kontekst kulturowy.
  • Forma gatunkowa.
  • Kontekst literacki.
  • Kontekst filozoficzny.

Notatki zapiszcie w zeszycie i ich nie odsyłajcie.

  1. Temat lekcji. Poezja wobec straty – Jan Kochanowski „Tren IX” c.d.

Przeczytajcie „Tren IX” i wykonajcie polecenia:1,2,3( przy tym poleceniu rozważcie dwie ideologie stoicyzm i epikureizm), 5,6 na str. 102. Notatki wykonajcie w zeszycie i ich nie odsyłajcie.

Pozdrawiam!