Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

II b T

14.05.2020 r.

Temat lekcji. Jednostka w dziejach – Cyprian Kamil Norwid  „Bema pamięci żałobny rapsod”.   

Jak już zauważyliście Norwid poświęcał swoje wiersze wielkim ludziom, których podziwiał. Dzisiaj poznacie wiersz, który został napisany po śmierci Józefa Bema.

W pierwszej kolejności przeczytajcie rozdział 39 na str.209 -213

Wypiszcie najważniejsze informacje na temat życia  zasług Bema.

Przeczytajcie wiersz „ Bema pamięci żałobny rapsod”, a następnie odpowiedzcie na pytania :4, 5,7,8 na str. 212 Notatki wykonujcie w zeszytach i ich nie odsyłajcie.  Poszukajcie w Internecie jak ten wiersz wyśpiewał Czesław Niemen , który do tego wiersza skomponował muzykę.

Pozdrawiam!