Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

III b T

14.05.2020 r.

Temat lekcji. Dwudziestolecie międzywojenne – kryzys i schyłek nowoczesności.

Dzisiejsza lekcja jest łatwa, ale musicie trochę poczytać i zrobić notatki. Przeczytajcie rozdział 40 i opracujcie ten tekst według następującego planu.

 

1) Nazwa i czas trwania epoki,

2) Twórcy epoki – poeci, prozaicy

  1. c) Kryzys idei braterstwa,
  2. d) Kryzys idei równości.

Notatki wykonajcie w zeszytach i ich nie odsyłajcie.

Ponieważ w tym roku nie poszliście na praktyki, więc musimy realizować  podstawę programową.

Czytajcie „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego , które będziemy analizować za dwa tygodnie.