RO dla 3DT architektura krajobrazu

14.05.2020r. . Dziś ogród warzywny . Waszym zadaniem będzie stworzenie listy warzyw i podanie ich okresu siewu i zbioru. Wybrac należy podstawowe warzywa max. do 10 gatunków. Na podstawie wybranych roślin zaplanować mały ogród warzywny na podwyższeniu jak w zał. w mailu i w nim zaplanować nasadzenia swoich warzyw. Wasz ogród możecie wykonać o wym. 2x3m.