Klasy Mundurowe o Profilu Policyjnym i Strażacko- Ratowniczym IaLO, IdLO, IILO

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam test z musztry w Policji i PSP

Proszę o rozwiązanie go i przesłanie do dnia 25 maja 2020r. na moją skrzynkę e-mali.

Kryteria oceny nie zmieniły się.

test musztra Policja , PSP

 

Chciałbym zauważyć, że niektóre osoby nie „przykładają się”do nauki   z  materiałów dydaktycznych, które Wam przekazuje. Ponadto nie wszyscy przesyłają  rozwiązane testy, co będzie skutkowało oceną negatywną.

Proszę o rzetelne podejście do tematu.

Pozdrawiam

Paweł Jaworski