Klasy o profilu Policyjnym i Strażacko – Ratowniczym IaLO, IdLO, II LO

Dzień Dobry

W obecny czasie często słyszymy  w rożnego rodzaju mediach o sytuacjach,  w których uprawnione formacje mundurowe tj. Policja , Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Celno – Skarbowa itp.  używają wszelkiego rodzaju środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Dlatego w dniu dzisiejszym proszę Was o to aby zapoznać się z treścią aktu prawnego:

Ustawa z dnia 24 maja 2013r.

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

( dz. U. 2013 poz 628)

ŚPB

Zaliczenie  z tego tematu, także będzie w formie testu.

Obowiązuje także profil Strażacko-Ratunkowy

Pozdrawiam

Paweł Jaworski