OMA dla 3DT AK

21.05.2020r. lekcja 3-4: Rewaloryzacja elementów małej architektury

Dziś temat z zakresu rewaloryzacji zabytkowych elementów małej architektury. W mailu otrzymacie podstawowe informacje z dziedziny rewaloryzacji a dodatkowo waszym zadaniem będzie odnalezienie, wykonanie zdjęcia (możecie zrobić to również za pomocą sieci) wybranego elementu po rewaloryzacji w swoich rodzinnym mieście np. pomnika, fontanny, rzeźby itp. Spróbujcie dokonać analizy w jaki sposób wybrany element odzyskał swój blask i dawny wygląd. Czy warto inwestować w rewaloryzację obiektów małej architektury.