Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. II b T

22.05.2020 r.

Temat lekcji. Słowackiego bolesny rozrachunek z narodem – „Grób Agamemnona” c.d.

Kontynuujemy analizę i interpretację . Aby poradzić sobie z tym tematem, proszę abyście uważnie przeczytali fragmenty „Grobu Agamemnona” i przypisy pod tekstem, aby lepiej zrozumieć trudne słowa. Zwróciliście  na pewno uwagę na to, że słowacki najpierw opisuje swój pobyt w grobowcu Agamemnona i ubolewał nad tragicznym losem bohatera, który kiedyś był przywódcą Greków walczących z Troją , a na koniec zginął zabity  przez żonę i jej kochanka.

Z Myken, gdzie był grobowiec Agamemnona, poeta pojechał do Cheronei przez Termopile, ale w Termopilach się nie zatrzymał, ponieważ się wstydził tego, że Polacy zlekceważyli powstanie listopadowe, podejmowali złe decyzje, walcząc z Rosjanami, a on też ma wyrzuty sumienia, że nie dołączył do powstańców. Słowacki boi się, że w Termopilach duchy Spartan mogłyby  mu zadać trudne pytania o bohaterstwie Polaków i ich patriotyzmie .

Jeszcze jedna podpowiedź „czerp rubaszny” ,”Dejaniry koszula” – symbolizują szlachtę , która zdaniem poety otrzymała dużo przywilejów, ale w zamian nie dała wiele, kierowała się prywatą i doprowadziła do trzech rozbiorów..

Polska jest porównywana do pawia – dumnego państwa i do papugi naśladującej obce wzory.

 

Po tym wprowadzeniu nie powinniście mieć problemów z wypełnieniem tabelki na str.175.

Waszym zadaniem będzie odpowiedź na następujące pytania: 5,8, 9,10 na str. 175. Notatki proszę zrobić w zeszytach i nie musicie ich odsyłać. Kolejne zadania w przyszłym tygodniu będą dotyczyły „Kordiana” – proszę abyście się zapoznali z tą lekturą , zwracając uwagę na etapy podróży tytułowego bohatera.