Klasa III BS sprawdzian z bhp

 

Sprawdzian wiadomości z bhp dla wszystkich klas technikum i szkoły branżowej. Odpowiedzi na pytania należy udzielić pisemnie na podpisanej (imię nazwisko i klasa) kartce formatu A4 zrobić zdjęcia lub skany i wysłać na adres r.jedral@zsetrakowice.pl  do godziny 12 . Prace przesłane po terminie ( po godzinie 12) nie będą uwzględniane. Propozycje oceny rocznej będą przesyłane pod koniec maja na indywidualne adresy. Osoby zagrożone oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem są zaznaczone w dzienniku- pytać wychowawcę.

  1. Podaj definicję wypadku przy pracy.
  2. Wymień rodzaje wypadków.
  3. Kiedy wypadek nazwiemy ciężkim?
  4. Kto i kiedy zgłasza (może zgłosić) wypadek przy pracy.
  5. Kto wchodzi (może wchodzić) w skład zespołu ustalającego przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy.
  6. Co wchodzi w skład dokumentacji powypadkowej(jakie protokoły i inne dokumenty).
  7. Wymień rodzaje świadczeń powypadkowych.
  8. Jaki rodzaj czynnika środowiska pracy jest przyczyną wypadków.