OMA dla 3DT AK

25.05.2020 Podsumowanie działu:

Witam Was

Dziś lekcje z OMA poświęcamy na utrwalenie wiadomości z lekcji dot. przygotowania dokumentacji projektowych, technologi wykonania elementów małej arch., niezbędnych narzędzi do prac przy elementów małej arch. oraz rewaloryzacji. Powtórzenie będzie jednocześnie przygotowaniem do testu w dniu 28.05.2020r. w formie online.