BHP indywidualne nauczanie- sprawdzian

Witam. Proszę pisemnie odpowiedzieć na poniższe pytania, zrobić zdjęcie lub skan pracy i wysłać na moją skrzynkę    r.jedral@zsetrakowice.pl    do piątku(29.05.2020) .

Pytania:

  1. Wymień podstawowe akty prawne regulujące zagadniena bhp w Polsce.
  2. Wymień podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z bhp.
  3. Wymień podstawowe obowiązki pracowników wynikające z bhp.
  4. Wymień rodzaje środków ochrony indywidualnej.
  5. Wymień i opisz czynniki środowiska pracy.
  6. Wymień rodzaje pożarów.
  7. Co nazywamy hałasem.
  8. Co to są pyły i jakie mamy rodzaje pyłów.