JĘZYK NIEMIECKI: KLASA 1 d T, 1 d LO

Witam wszystkich!!

Mamy nowy tydzień i w związku z tym kolejny materiał z niemieckiego.
Język niemiecki: klasa 1 d LO, 1 d T
Kontynuujemy dział 9 dotyczący mieszkania.

1. Zapisujecie w zeszycie temat: Präpositionen mit Dativ mit Akkusativ. (Przyimki z celownikiem i biernikiem)

Zwróćmy uwagę na bardzo ważne zagadnienie gramatyczne – tzw. przyimki zmienne, które w zależności od sytuacji mogą łączyć się z celownikiem lub biernikiem. Najczęściej wykorzystujemy je w opisach, np. domu, pokoju.

Celownik (Dativ) stosuje się w opisach sytuacji statycznych (czyli takich, gdzie czasownik nie wyraża ruchu, przemieszczania się). Takie czasowniki to np. : sein – być, sich befinden – znajdować się, stehen – stać, hängen – wisieć, liegen – leżeć, sitzen- siedzieć.

Oznacza to, że po przyimku trzeba zmienić rodzajnik w następujący sposób:

(r. m) der→ dem / ein→ einem
(r. ż) die→ der / eine→ einer
(r. n) das→ dem / ein→ einem
(l.mn.) die→ den

Pamiętajcie, rodzajnik nieokreślony ein/ eine nie występuje w l. mn.!

Istotne jest również, że w sytuacji, w której możemy odpowiedzieć na pytanie Wo?- gdzie? → używamy zawsze przyimka zmiennego z celownikiem!

PRZYIMKI ZMIENNE Z CELOWNIKIEM LUB BIERNIKIEM :
in – w
neben – obok, koło
an – przy, na
auf – na
unter- pod
über – nad
hinter – za
vor- przed
zwischen – między

Istnieją skróty w celowniku:

in +dem = im
an + dem = am

Tych 9 przyimków w innej sytuacji będzie łączyło się z biernikiem (Akkusativ), w następujący sposób:

(r. m) der→ den / ein→ einen
(r. ż) die→ die / eine→ eine
(r. n) das→ das / ein→ ein
(l.mn.) die→ die

Pamiętajcie, rodzajnik nieokreślony ein/ eine nie występuje w l. mn.!

W bierniku, jak zauważacie zmienia się tylko rodzaj męski, dlatego jest to łatwiejsze do zapamiętania.
Biernik (Akkusativ) stosuje się w opisach sytuacji dynamicznych (czyli takich, gdzie czasownik wyraża ruch, przemieszczanie się). Takie czasowniki to np. : stellen – stawiać, hängen – wieszać, legen – kłaść, sich setzen – siadać

Również istnieją skróty w bierniku:

in + das = ins
auf + das = aufs

Ważne jest też, że w sytuacji, w której możemy odpowiedzieć na pytanie Wohin?- dokąd ? → używamy zawsze przyimka zmiennego z biernikiem!

Podsumowanie w pigułce:

Wo? (gdzie?) → czasownik statyczny → przyimek + celownik
                                  sein/sich befinden
                                  stehen
                                  liegen
                                  hängen
                                 sitzen

np. Wo steht die Lampe? Die Lampe steht neben dem Sessel.
(Gdzie stoi lampa? Lampa stoi obok fotela.)
Wo liegt dein Buch? Mein Buch liegt auf der Kommode.
(Gdzie leży twoja ksiżka? Moja książka leży na komodzie.)
Wo liegt der Teppich? Der Teppich liegt auf dem Fußboden, vor dem Bett.
(Gdzie leży dywan? Dywan leży na podłodze, przed łóżkiem.)
Wo hängt der Spiegel? Der Spiegel hängt an der Wand.
(Gdzie wisi lustro? Lustro wisi na ścianie.)
Wo sitzt dein Bruder? Er sitzt im Sessel.
(Gdzie siedzi twój brat? On siedzi w fotelu.)
Wo ist dein Kuli? Mein Kuli ist in der Schublade.
(Gdzie jest twój długopis? Mój długopis jest w szufladzie.)
Wo steht der Tisch? Vor dem Fesnster.
(Gdzie stoi stół? Przed oknem.)
Wo ist der Stuhl? Zwischen dem Schreibtisch und der Kommode.
(Gdzie jest krzesło? Między biurkiem i komodą.)

Wohin? (dokąd ?) → czasownik dynamiczny → przyimek + biernik

                                         stellen
                                         legen
                                        hängen
                                        sich setzen

np., Wohin stellt er die Vase? (Dokąd on stawia wazon?) Er stellt die Vase auf den Tisch. (On stawia wazon na stół)
Wohin hängt sie ein Bild? (Dokąd ona wiesza obraz) Sie hängt ein Bild über das Bett. (Ona wiesz obraz nad łóżkiem)
Wohin legst du die CDs? (Dokąd kładziesz płyty?) Ich lege się in die Schublade. (Kładę je do szuflady.)
Wohin setzt du dich? – (Dokąd siadasz?) Ich setze mich auf das Sofa. (Siadam na kanapę)

W j. polskim często w takiej sytuacji pytamy „gdzie?”, niestety w niemieckim jest różnica i ma być zawsze „wohin?” !!!!

2. Wykonajcie z podręcznika zadanie 19 i 20/ s. 75-76 oraz z ćwiczeń: 13/ s. 57, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30/ s. 58-59

Wyślijcie zdjęcia waszej pracy na e-mail: k.podziemska@zsetrakowice.pl.

ZAPISUJECIE W ZESZYCIE DRUGI TEMAT

1. Thema: Wie sieht mein Zimmer aus? (Jak wygląda mój pokój? )

2. Jako wykorzystanie wiedzy w praktyce opiszecie swój pokój. Ma to być minimum jedna strona w zeszycie. Uwzględnijcie różne meble, sprzęty , ich położenie stosując oczywiście przyimki. Opis ma być szczegółowy. Liczy się też własna inwencja twórcza. Zadanie jest obowiązkowe.

Możecie wykorzystać:

– Mein Zimmer ist: klein/ groß/ dunkel (ciemny)/ hell (jasny)/ gemütlich (przytulny)….
– Ich habe ein Zimmer allein (sam)/ mit meiner Schwester/ meinem Bruder…
-An der Wand steht… – przy ścianie stoi…
-An der Wand hängt ein Bild (obraz)/ ein Spiegel (lustro)/ ein Poster (plakat) … – Na ścianie wisi…
– In der Ecke steht… w rogu, kącie stoi…
-Auf dem Fußboden liegt… – na podłodze leży…
-An der Decke hängt… – na suficie wisi….
-Rechts/ Links von…. steht… – na prawo/ lewo od…stoi….
– Ich fühle mich in meinem Zimmer wohl/ sehr gut/ fantastisch. – Czuję się bardzo dobrze w swoim pokoju…

Czekam na wasze wiadomości z zadaniem do poniedziałku 01.06.2020 :

k.podziemska@zsetrakowice.pl.

Życzę miłej pracy i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.
Katarzyna Podziemska