Kl. I a Branżowa język polski Teresa Rydzewska

Kl. I a Branżowa

28.05.2020 r.

Temat lekcji. Formy i funkcje liczebnika.

Dzisiaj lekcja z zakresu gramatyki.

Proszę abyście zapoznali się z rozdziałem 3 na str.194-196.

W pierwszej kolejności proszę wykonać notatkę – przerysować wykres ze strony 194 , ukazujący rodzaje liczebników.

Następnie wykonajcie ćwiczenie 1 na str.195 i ćwiczenie 4 na str.196. Wykonane ćwiczenia trzeba odesłać do mnie.

Pozdrawiam!