Kl. I b LO język polski Teresa Rydzewska

I b LO

28.05.2020 r.

1.Temat lekcji. Etyka wypowiedzi – William Szekspir „Romeo i Julia”

 

Proszę zapoznać się z rozdziałem 27 na str.131-134.

Wykonajcie notatkę, odpowiadając na następujące pytania:

1.Co to znaczy być odpowiedzialnym za słowo?

  1. Jakie są przejawy agresji i przemocy w języku?
  2. Czym jest etyka wypowiedzi?
  3. Czym jest etykieta językowa?
  4. Czym jest intencja komunikacyjna.

Tych notatek nie odsyłacie.

Następnie przeczytajcie fragmenty „Romea i Julii „ na str.132 – 134.

 

2.Temat lekcji . Etyka wypowiedzi – William Szekspir „Romeo i Julia”( praca z tekstem).

 

Znając treść fragmentów utworu Szekspira proszę wykonać polecenia 1,3,4,6,9.Tych notatek nie odsy łacie

 Zadanie domowe- trzeba odesłać do mnie.

Wykonajcie polecenie 12 na str.134.

Życzę owocnej pracy i miłego weekendu!