Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

II b T

28.05.2020 r.

Temat lekcji. Kordian w poszukiwaniu wartości.

Jak już się zorientowaliście, Kordian to młody człowiek, który trochę przypomina dzisiejszą młodzież. Nic się nie zmieniło, młodzi ludzie zawsze zastanawiali się nad sensem życia, a w przypadku Kordiana zdarzyło się nieszczęście,  ponieważ Laura nie odwzajemniła jego uczuć . Pierwsza miłość przeważnie wywołuje w młodych ludziach wiele emocji. Tak bardzo nie radził sobie z zawodem miłosnym, że targnął się na swoje życie. Na szczęście jego opiekun Grzegorz uratował go, Nieszczęśliwy Kordian postanawia odbyć podróż, aby odnaleźć sens życia.

Musimy więc przyjrzeć się miejscom , które Kordian odwiedził i poznać jego doświadczenia i przemyślenia. W tym celu proszę abyście samodzielnie opracowali rozdział 27 na str.150-152.

Proszę abyście w pierwszej kolejności przeczytali fragment „Kordiana” na str. 150-151 i wykonali pisemnie w zeszytach polecenia 1-6 na str. 152. Tych notatek nie odsyłacie. Dalszy ciąg jutro i jutro też otrzymacie zadanie domowe, które trzeba będzie odesłać.

Pozdrawiam!