BHP- omówienie sprawdzianu z wypadków

Witam. Starałem się wszystkim, którzy przysłali pracę, wysłać ocenę i ilość otrzymanych punktów. Ze względu na to, że mogliście korzystać z zeszytów, podręczników i internetu, odpowiedzi musiały być precyzyjne a pozytywna ocena zaczynała się od 4 punktów z możliwych 8 (50%). Jak ktoś miał notatki z lekcji napisał bez problemu. Jednak większość odpowiedzi pochodziła z internetu (lub przesyłaliście między sobą) i te odpowiedzi najczęściej były nieprecyzyjne  np. w rodzajach wypadków wymienialiście „uraz” jako rodzaj wypadku- w każdym rodzaju wypadku jest uraz, wymienialiście rodzaje urazów kwalifikujących wypadek do ciężkich- najczęściej nie wszystkie- wystarczyło napisać, że w wyniku wypadku ciężkiego powstaje trwały uszczerbek na zdrowiu, dokumentacja tworzona przez zespół powypadkowy, o której mówiłem, to protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, protokoły przesłuchań- wyjaśnień poszkodowanych i świadków wypadku oraz dokumentacja miejsca wypadku. Czasami zespół może zlecić (przez pracodawcę) wykonanie ekspertyz czy opinii rzeczoznawców. Pozostała dokumentacja jest tworzona przez innych pracowników (kadry, księgowość). To Was nie interesuje- rejestry, statystyczne karty wypadków itp.

Jeżeli ktoś nie pisał albo się spóźnił lub chce poprawić, musi przyjechać do szkoły( na warsztaty) i napisać. Jestem do dyspozycji w godzinach 10-13. Również można poprawić wcześniejszy sprawdzian czy starać się o lepszą ocenę.