Kl. I a Branżowa język polski Teresa Rydzewska

 

Kl. I a Branżowa

29.05.2020 r.

Temat lekcji. Formy i funkcje zaimka.

Dzisiaj lekcja z gramatyki na temat zaimków.

Na str. 197 znajduje się wykres ukazujący rodzaje zaimków. Wykonajcie ten wykres w zeszytach .

Następnie proszę abyście wykonali ćwiczenia: 9 i 11 na str.198.