PKM dla klas 1a BS i 1 b BS

wahliweTemat: Klasyfikacja i osadzanie łożysk tocznych

Dziś zajmiemy się klasyfikacją łożysk tocznych.  Zapoznajcie się załączonym materiałem. W zeszytach zapiszcie temat oraz krótką (nie więcej niż jedna strona A4) notatkę. zawierającą:

  1. Kryteria doboru łożysk.
  2. Klasyfikację łożysk tocznych.
  3. Sposoby osadzania łożysk

Notatkę oczywiście należy wyraźnie podpisać i przesłać skan lub (DOBRE) zdjęcie na mój adres. Czekam do najbliższego piątku.

Przypominam po raz kolejny, że wasza aktywność w tej formie zajęć jest OBOWIĄZKOWA i będzie podstawą do klasyfikacji. To naprawdę „już za parę dni, za dni parę” … (19.04.2020)

Powodzenia.🤦‍♂️