Kl. I c T język polski Teresa Rydzewska

 

I c T

01.06.2020 r.

Temat lekcji.  Poezja wobec straty – Jan Kochanowski „Tren IX” c.d.

Przeczytajcie „Tren IX” i wykonajcie polecenia:1,2,3( przy tym poleceniu rozważcie dwie ideologie stoicyzm i epikureizm), 5,6 na str. 102. Notatki wykonajcie w zeszycie i ich nie odsyłajcie.

Pozdrawiam!