Kl. II b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. II b T

01.06.2020 r.

Temat lekcji. „Kordian” jako polemika z III cz. „Dziadów”.

 

Dzisiaj proszę , abyście zapoznali się z rozdziałem 28 na str. 154-157

Przeczytajcie fragment „Kordiana” na str. 154-156 , a następnie wykonajcie polecenia: 1( a,b,c,d) na str.156 oraz polecenia 5,6,7,9 na str.157

Te zadania wykonujecie w zeszycie, ale ich nie odsyłajcie.

Pozdrawiam!