Kl. I cT język polski Teresa Rydzewska

I c T

02.06.2020 r.

Temat lekcji. Stoicyzm zaprzeczony  w „Trenie XI” Jana Kochanowskiego.

Jak już zauważyliście, realizując poprzednią lekcję, Jan Kochanowski nie potrafił pogodzić się ze śmiercią swojej córki Urszuli i dlatego , stosując personifikację zwraca się do Mądrości jak do człowieka, gdyż chce podkreślić, że myślał o sobie ,że jest już mądry , ponieważ długo się uczył w Polsce i za granicą, a pisząc swoje „Pieśni” pouczał czytelników, aby żyli zgodnie z dwiema filozofiami: epikureizmem (radosnym , pełnym przyjemności życiem) i stoicyzmem ( umiarem we wszystkim) a mimo to czuje się tak jakby o życiu nie nauczył się niczego.

Dzisiaj proszę abyście samodzielnie zrealizowali kolejny temat. W tym celu trzeba zapoznać się z rozdziałem 21 na str.107.

W pierwszej kolejności przeczytajcie wstęp na str.103 i zróbcie notatkę na temat Marka Juniusza Brutusa i Marka Juliusza Cycerona. Wiedza o tych postaciach będzie pomocna przy analizie i interpretacji  „Trenu XI”

Następnie przeczytajcie „Tren XI” i wykonajcie polecenia 1-7 na str.104.  Odpowiedzi proszę zapisać w zeszytach i ich nie odsyłajcie.

Pozdrawiam!