Matematyka dla II a LO

Temat: Nierówności kwadratowe – przypomnienie (2)

W załączniku znajdziecie notatkę, która ma znaleźć się w Waszym zeszycie przedmiotowym (wpisana odręcznie).

2.06.2020 II a LO

Cel ogólny: rozwiązywanie nierówności kwadratowych.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  • zna wykres funkcji kwadratowej,
  • oblicza wyróżnik trójmianu kwadratowego i jego miejsca zerowe,
  • stosuje wzory skróconego mnożenia,
  • mnoży sumy algebraiczne,
  • rozwiązuje nierówność kwadratową i wyznacza zbiór jej rozwiązań,
  • rozwiązanie zapisuje za pomocą przedziałów,
  • wyznacza dziedzinę danej funkcji.

UWAGA!!

Zapowiadam pracę klasową z funkcji kwadratowej – na przyszły wtorek, czyli 9.06.2020 r. Więcej szczegółów w piątek.


WAŻNE!

Jeśli ktoś z Was nie oddał zadania w określonym terminie lub otrzymał za nie ocenę niedostateczną, to koniecznością jest wykonanie poprawy i wysłanie je do mnie. Rozwiązania do zadań zawsze publikuję dzień po upłynięciu terminu – przepisujecie je w niezmienionej formie. Jest to bardzo ważne – tylko wtedy mogę Wam dane zadanie zaliczyć. Pamiętajcie, że ważą się losy oceny końcowej!


Wszystkie realizowane tematy mają być opatrzone datą (wymóg konieczny).

Pamiętajcie, że jeśli nie wszystko zrozumieliście, zawsze możecie mnie zapytać za pośrednictwem poczty e-mail. Postaram się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie to możliwe. Jestem do Waszej dyspozycji.