Klasy I dT, IeT – język polski

Witam. Dzisiaj temat 31 o poezji metafizycznej. Na podstawie Sonetu V Sępa – Szarzyńskiego ocenimy sytuację człowieka w poezji barokowej. Tytuł wskazuje, że człowiek jest narażony na pokusy, które są nietrwałe. Ulegamy potrzebom ciała, które wiodą do grzechu, choć dusza pragnie doskonałości. Proszę przeczytać sonet i wykonać zadania 1 i 2, s. 175. Na zadania czekam do piątku – 5 czerwca. Kadłubowska