Indywidualne nauczanie BHP

Data 27.05 2020                   Lekcja 10

Temat: Znaki bezpieczeństwa- rodzaje, wygląd.

  1. Znaki zakazu (zakazujące)- kształt okrągły, białe tło, czerwona obwódka i przekreślenie, czarny rysunek.
  2. Znaki nakazu (nakazujące)- kształt okrągły, niebieskie tło, biały rysunek.
  3. Znaki ostrzegawcze (ostrzegające przed zagrożeniem)- kształt trójkątny, tło żółte, czarna obwódka i rysunek.
  4. Znaki ewakuacyjne (informujące)- kształt prostokątny, tło zielone, biały rysunek i obwódka.
  5. Znaki ochrony pożarowej- kształt prostokątny, czerwone tło, biały rysunek, biała obwódka.

Zadanie do wykonania : opisz przesłane znaki bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją w zadaniu   BHP- zadanie