JOZ – klasa 3d T

10.06.20 – Temat: Marketing – nowe zwroty. Proszę zapoznać się ze zwrotami francuskimi dotyczącymi bisnesu. Z pewnością będą one wam potrzebne, jeśli zamierzacie podjąć pracę w jednym z krajów francuskojęzycznych: FRANCUSKI W PRACY I BIURZE – PODSTAWOWE ZWROTY BIZNESOWE Doucement arrive la fin de l’annee scolaire, bientot je vous envoye les notes que vous aurez […]

Klasa I dT, IeT – język polski

Witam. Dzisiaj temat 35 – s. 197. Dotyczy poezji Daniela Naborowskiego i jego postrzegania człowieka. W temacie znajduje się wiersz „Krótkość żywota”, w którym poeta szuka sposobu, aby krótkość życia oddać przez symbole i metafory. Proszę przeczytać wiersz, a następnie wykonać zadania 4, 6 i 7, s. 198. Na zadania czekam do następnej lekcji według […]

Klasa II LO – język polski

Witam. Dzisiaj analiza aktu II dramatu, czyli spotkanie z duchami. Wyspiański nazwał duchy Osobami dramatu, ponieważ każdy z nich odsłania pewien dramat. Duchy odwiedzają 6 osób (Marysia, Dziennikarz, Poeta, Pan Młody, Dziad, Gospodarz), którym uzmysławiają pewne sprawy. Proszę zapoznać się z Aktem II i na jego podstawie omówić treść rozmów duchów z bohaterami. W podręczniku […]

EDB – klasy: I ABS, I CLO, I FT

10.06.20 Temat: Broń masowego rażenia. Witam wszystkich uczniów Terminem? broń masowego rażenia? ang. WMD Weapons Of Mass Destructionokreśla się niekonwencjonalne środki bojowe o potencjalnej sile rażenia umożliwiającej spowodowanie masowych zgonów i zniszczeń w zaatakowanej populacji lub na atakowanym obszarze. Proponuję wam kilka linków do przeczytania lub obejrzenia: http://www.nowastrategia.org.pl/podzial-charakterystyka-broni-masowego-razenia/ https://uzbrojenie.fandom.com/pl/wiki/Bro%C5%84_masowego_ra%C5%BCenia https://www.youtube.com/watch?v=xk9bxw232SA https://www.filmweb.pl/film/Bro%C5%84+masowego+ra%C5%BCenia-2009-544687 Ponieważ zbliża się powoli […]

Kl. I a T język polski Teresa Rydzewska

I a T 10.06.2020 r. 1.Temat lekcji. Etyka wypowiedzi – William Szekspir „Romeo i Julia”   Proszę zapoznać się z rozdziałem 27 na str.131-134. Wykonajcie notatkę, odpowiadając na następujące pytania: 1.Co to znaczy być odpowiedzialnym za słowo? Jakie są przejawy agresji i przemocy w języku? Czym jest etyka wypowiedzi? Czym jest etykieta językowa? Czym jest […]

Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III b T 10.06.2020 r. Temat lekcji. Miłość w wierszach Bolesława Leśmiana – „W malinowym chruśniaku”   Proszę zapoznać się z rozdziałem 57 . Wynotujcie najważniejsze informacje na temat Bolesława Leśmiana , a następnie przeczytajcie wiersz pt. „W malinowym chruśniaku” i wykonajcie polecenia do przeczytanego tekstu  wiersza 1-4. Notatki wykonujecie w zeszytach i ich […]