PKM dla klas 1a BS i 1 b BS

Witajcie.

Ponieważ tegoroczna klasyfikacja kończy się w piątek, 19.06, na najbliższych zajęciach zajmiemy się podsumowaniem Waszych dotychczasowych osiągnięć.

Temat: Klasyfikacja końcowa i wystawianie ocen.

Zapraszam na indywidualne konsultacje i rozmowy w godzinach wyznaczonych w Planie lekcji.