KL. II b T język polski Teresa Rydzewska

19.06.2020 r.

Temat lekcji. Wielkie idee pozytywistyczne.

Na postawie Miniprzewodnika str.278  wyjaśnijcie    pojęcia:

1.Organicyzm.

2.Materializm historyczny

3.Marksizm.

4.Ateizm.

5.Agnostycyzm

Przeczytajcie „Wykład filozofii pozytywnej” na str.279, a następnie wykonajcie do tego tekstu polecenia 1-4  na str.279

Pozdrawiam!