Kl. III b T język polski Teresa Rydzewska

Kl. III b T

19.06.2020 r.

Temat lekcji. Śmierć w poezji Bolesława Leśmiana – „Po ciemku, po ciemku łkasz…”

Proszę przeczytać wiersz Leśmiana w rozdziale 58 , a następnie wykonajcie polecenia do tekstu  1-5

.Notatki wykonujecie w zeszytach, ale ich nie odsyłacie.

Notatki będą wam potrzebne na początku nowego roku szkolnego, kiedy trzeba będzie wpowtórzyć i utrwalić wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie zdanego nauczania.

Pozdrawiam!