Prawo jazdy dla mechaników i rolników

Mechanicy i rolnicy z klas pierwszych!

Od września zaplanowaliśmy dla Was szkolenie z zakresu prawa jazdy kategorii B lub T, stosownie do kierunku nauczania.
Aby szkolenie to mogło się rozpocząć zgodnie z zasadami, musicie dostarczyć do szkoły indywidualny numer kandydata na kierowcę tzw. PKK

PKK wydaje Urząd Powiatowy – właściwy dla miejsca stałego  zamieszkania kandydata – na wniosek zainteresowanego. Osoby pełnoletnie (Was to raczej nie dotyczy) załatwiają to osobiście. Osoby niepełnoletnie – za zgodą i przy udziale Rodziców (opiekunów prawnych).

 

Aby uzyskać PKK należy:

  1. Udać się na badania dla kandydatów na kierowców. Są one – niestety odpłatne. Badanie może przeprowadzić TYLKO lekarz uprawniony.
  2. Wykonać zdjęcie do prawa jazdy. Zapewne również odpłatnie.
  3. Pobrać w Starostwie druki: wniosku i zgody rodziców oraz wypełnić je zgodnie z instrukcją – gratis

 

Osoby, które w dniu składania wniosku w Starostwie nie osiągną wymaganego wieku muszą pobrać ze szkoły stosowne zaświadczenie, pozwalające na wcześniejsze rozpoczęcie szkolenia. A jaki jest wymagany wiek? To proste: 16 lat dla kategorii T i 18 dla kategorii B. Co do zasady PKK może być wydanie na trzy miesiące przed osiągnięciem ustalonego wieku, ale uczniowie szkół kształcących w zawodach, dla których przewidziano naukę kierowania pojazdami mechanicznymi mogą mieć wydane PKK na rok przed osiągnięciem wymaganego wieku. Możemy Wam wydać takie właśnie zaświadczenie.

Po skompletowaniu dokumentów i wniesieniu stosownej opłaty (szczegóły w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego) urzędnik wyda wam PKK.

Oczekuję, że każdy z Was dostarczy PKK w dniu rozpoczęcie zajęć, po wakacjach. Oczywiście osoby które mają już wymagane prawo jazdy nie muszą tego robić.